Przydatne linki  
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STARGARDZIE, UL. PLAC MAJDANEK 7A

 
Linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa, tel. (centrala) 22 34 74 100 lub 22 52 24 100

Kuratorium OPwiaty w Szczecinie
ul. J.Matejki 6B, 70-615 Szczecin, tel. (centrala) 91 442 75 00

Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie
ul. Łaziebna 6-7, 70-557 Szczecin, tel. 91 48 835 12

Starostwo Powiatowe w Stargardzie
ul. Skarbowa 1, 73-110, centrala tel. 91 48 04 800 lub 91 48 04 801

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard, budynek Starostwa Powiatowego,
parter (lewe skrzydło) pokoje 015, 017...020, tel. 48 04 906...911

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o NiepełnosprawnoPci w Stargardzie
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard, budynek Starostwa Powiatowego,
parter (lewe skrzydło) pokoje 020, 021, tel. 48 04 902...903

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Warszawska 16, 73-110 Stargard, tel. 91 579 09 00 lub 609 725 305

HELPLINE
e-mail: helpline@helpline.org.pl
tel.: (poł+/-czenie bezpłatne) 0 800 100 100

Terapia dzieci wykorzystywanych seksualnie - NSZOZ Przychodnia Terapii Uzależnienia
od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Warszawska 16, 73-110 Stargard, tel. 91 579 09 00

Dom Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim
ul. W.Andersa 14, 73-110 Stargard, tel. 91 578 45 79

Dom Dziecka Nr 2 w Stargardzie
ul. St. Staszica 27, 73-110 Stargard, tel. 91 577 51 42 lub 91 577 05 82

Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie
ul. Wita Stwosza 1a/1b, 73-110 Stargard, tel. 91 578 73 49

Polskie Towarzystwo Dysleksji Zarz+/-d Główny
ul. Pomorska 68, 80-343 Gdańsk, tel. 58 557 05 31

DolnoPl+/-ski Specjalny OProdek Szkolno-Wychowawczy dla Niewidomych i Słabowidz+/-cych, 54-034 Wrocław, ul. Kamiennogórska 16

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi

Polskie Towarzystwo ADHD

Rzecznik Praw Dziecka

Kampania społeczna "Dzieciństwo bez przemocy"

Strona dzieci specjalnej troski

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Centrum Logopedyczne

Portal Psychologiczny

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani"

"Dlaczego" - Serwis dla rodziców po stracie i rodziców dzieci chorych

Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem

Portal pomocy rodzicom nt. moczenia nocnego

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Polska Strona Głodu - Polska Akcja Humanitarna

Urwis - ABC rodziców

Multimedialna księgarnia dziecięca

Dziecko w sieci - informacje o internecie dla rodziców

Dla dzieci - gry i zabawy

Portal dla rodziców dzieci niesłysz+/-cych

OProdek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach

O adopcji