Strona główna  
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STARGARDZIE, UL. PLAC MAJDANEK 7A

 
!!! Dnia 13.10.2023 Poradnia czynna do godziny 13.00 !!!

    Regulamin korzystania z Serwisu poradni, polityka prywatności
oraz wykorzystanie plików cookies.    Ochrona danych osobowych (klauzula informacyjna).
   
PRZECZYTAJ, TO WAŻNE!
PROCEDURA FUNKCJONOWANIA PORADNI W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19


              Do odwołania wstrzymane są terapie grupowe oraz warsztaty dla rodziców.

     W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w celu zapewnienia, jak największego bezpieczeństwa, klienci będą
     przyjmowani zgodnie z poniższymi zasadami:

     1. Na diagnozę przybywa uczeń z jednym rodzicem/opiekunem prawnym - tym samym, z którym telefonicznie przed
         wizytą w poradni został przeprowadzony wywiad problemowy.
     2. Na parterze przy wejściu do budynku poradni rodzic/opiekun prawny oraz uczeń zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
     3. Na parterze przy wejściu do budynku odbywa się również zebranie wywiadu epidemiologicznego, wypełnienie ankiety
         oraz pomiar temperatury ciała zarówno dziecka, jak i rodzica/opiekuna prawnego.
     4. Uczeń przed rozpoczęciem diagnozy zobowiązany jest do umycia rąk zgodnie z umieszczoną w sanitariatach instrukcją.
     5. W trakcie pobytu na terenie poradni zarówno rodzic/opiekun prawny, jak i dziecko powyżej 4 roku życia zobowiązani
         są przebywać w maseczkach.
     6. Uczeń w trakcie diagnozy zobowiązany jest przebywać w maseczce i rękawiczkach jednorazowych, w które zaopatrza
         rodzic.
     7. Wskazane jest aby uczeń w trakcie diagnozy posiadał własne przybory do pisania (długopis, ołówek).
     8. Podczas wypełniania dokumentów po diagnozie rodzic powinien posiadać własny długopis.
     9. Rodzic oczekuje na dziecko w poczekalni (na każdym piętrze mogą przebywać jednocześnie tylko dwie osoby).
   10. Podczas ustalania terminu wizyty pracownik ma prawo do przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego.
         W sytuacji zagrożenia chorobą wizyta zostanie przełożona na inny termin.
   11. Dzieci/uczniowie oraz rodziece/opiekunowie prawni z katarem, kaszlem, gorączką lub innymi objawami chorobowymi
         nie będą przyjmowani na dagnozę.
   12. Wywiady z rodzicami oraz porady po badaniach pracownicy pradni nadal realizują telefonicznie.
   13. Odbiór dokumentów (opinii, orzeczeń) odbywa się w sekretariacie poradni (I piętro) po wcześniejszym ustaleniu
         terminu odbioru w celu ograniczenia kontaków z pracownikami.
   14. W sekretariacie poradni może przebywać jednocześnie jedna osoba z zewnątrz.


 
 

O nas

        Początki działalności poradni sięgają 1971 roku. Miejska Poradnia Wychowawczo-Zawodowa zatrudniała wtedy trzech pracowników pedagogicznych, w tym jednego psychologa. Ówczesne pomieszczenia poradni (dzierżawione małe, dwupokojowe mieszkanie z kuchnią przerobioną na gabinet psychologiczny)  nie spełniały podstawowych wymogów pracy z dzieckiem.
       Dopiero w 1978 uzyskano więcej pomieszczeń w budynku po szkole specjalnej przy ulicy Bogusława IV. Budynek został wyremontowany, a pomieszczenia dostosowane do potrzeb poradni. Liczba pracowników pedagogicznych wzrosła do dziesięciu,
Poradnia obsługiwała ogromny rejon byłego powiatu stargardzkiego oraz miasto Stargard Szczeciński.
       W czerwcu 1993 roku, poradnia, zgodnie z wytycznymi władz oświatowych oraz nowym statutem, zmieniła nazwę na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Stargardzie Szczecińskim.
       W październiku 2000 roku poradnia przeniosła się do budynku przy ulicy Pierwszej Brygady 35c, a od początku roku szkolnego 2018/2019 do wyremntowanego dzięki staraniom władz miasta budynku przy Placu Majdanek 7A.
       Funkcję dyrektora poradni pełnili kolejno: Feliks Bocian († 02.2020), Witold Stępniak, Jan Osiejuk, Wanda Podkańska oraz Urszula Lewtak. Od początku roku szkolnego 2021/2022 dyrektorem poradni jest Piotr Jarząbek, powołany na to stanowisko w wyniku ogłoszonego konkursu.
       W roku szkolnym 2021/2022 w poradni pracuje siedemnastu pracowników działalności podstawowej, w tym ośmiu psychologów, siedmiu pedagogów oraz dwóch logopedów. Poradnia zatrudnia także lekarza konsultanta.       Wszelkie uwagi, sugestie dotyczące funkcjonowania placówki można kierować na adresy:  sekretariat@poradnia.stargard.pl
lub  dyrektor@poradnia.stargard.pl   względnie bezpośrednio w siedzibie poradni.
       Będziemy również wdzięczni za wypełnienie ankiet ewaluacyjnych dotyczących naszej pracy. Ankiety są dostępne na terenie poradni, a zebrane wyniki posłużą doskonaleniu pracy placówki. 
Na skróty
Ogólne informacje o poradni    Problemy    Formy pomocy    Artykuły    Materiały   Wydarzenia
Zespoły pracy    Kontakt    BIP    Linki 
Ostatnia aktualizacja:  28.10.2021 r.